Phản hồi của bạn

Hạt Nhựa Trao Đổi ION Mixbed AMBERTEC UP6150

AMBERTEC UP6150

Hạt Nhựa Trao Đổi ION 

Hay còn gọi là Hạt nhựa làm mềm nước ,có dạng gel là những chất không hoà tan và có chứa các ion có thể dễ dàng trao đổi với các ion khác trong dung dịch phản ứng với nó. Sự trao đổi này không làm biến đổi tính chất vật lý của vật liệu trao đổi ion.

Cation Resin Anion Resin Physical Properties Copolymer Styrene-divinylbenzene Styrene-divinylbenzene Matrix Gel Gel Type Strong acid cation Strong base anion Functional Group Sulfonic acid Trimethylammonium Physical Form Dark amber, translucent, spherical beads White to yellow, translucent, spherical beads

Ionic Ratio 1:1 1:1

Chemical Properties Ionic Form as Shipped H+ OH

Total Exchange Capacity ≥ 1.80 eq/L (H+ form) ≥ 1.00 eq/L (OHform)

Water Retention Capacity 49.0 – 55.0% (H+ form) 58.0 – 72.0% (OHform)

Ionic Conversion H+ ≥ 99% OH- ≥ 95.0% CO3 2- ≤ 5.0% Cl- ≤ 0.5% Particle Size § Particle Diameter 630 ± 50 µm 750 ± 110 µm

Density Shipping Weight 730 g/L

 

HẠT NHỰA MIXBED AmberTec™ UP6150 H/OH

- Model : AmberTec™ UP6150 H/OH

- Quy cách: 50L/Thùng

- Hãng SX : DUPONT 

- Xuất xứ : Pháp 

AmberTec™ UP6150 H/OH Ion Exchange Resin has previously been sold as AMBERJET™ UP6150 Ion Exchange Resin.