Phản hồi của bạn

Tin tức

Biến không khí thành nước tinh khiết

Một công ty của Canada đã chế tạo thành công thiết bị có khả năng “sản xuất” nước tinh khiết...
Xem thêm

Nước sạch thành thách thức lớn của châu Á

Tình trạng bùng nổ dân số, quản lý tài nguyên kém, lũ lụt và hạn hán đang biến nước sạch thành thứ xa xỉ đối với hàng trăm triệu dân châu Á. Đang biến nước sạch thành thứ xa xỉ đối với hàng trăm triệu dân châu Á.
Xem thêm