Phản hồi của bạn

Cát Lọc VN

Cát Lọc

Kích thước:0.8-1.2mm

Tỷ Trọng: 1.400kg/m3

Quy cách : 50kg/bao.

Dùng để Lọc Cặn

Các sản phẩm liên quan